Új támogatott lakhatás férőhelyek kialakítása a Fogd a Kezem Alapítványnál

Projekt azonosítója:

EFOP-2.2.25-22-2022-00015

Kedvezményezett neve:

Fogd a kezem Alapítvány

Projekt címe:

Új támogatott lakhatás férőhelyek kialakítása a Fogd a Kezem Alapítványnál

Projekt helyszíne (település):

Pécs

Megítélt támogatás összege:

321 484 592 Ft

Projekt összköltsége:

321 484 592 Ft

Támogatásintenzitás:

100%

Támogatási szerződés hatályba lépése:

2023.03.20.

Projekt befejezésének tényleges dátuma:

2023.12.31.

A Fogd a Kezem Alapítvány 30 éve nyújtja szolgáltatását Pécs városában. 2020-tól kezdve 4 telephelyen (5 intézményben) közel 40 fő családban élő értelmi sérült részére nyújtunk szolgáltatást. Munkánk célja az önálló életvezetésben támogatást igénylő intellektuális akadályozottsággal élő fiatalok kísérése azon a fejlődési úton, amely ahhoz segíti őket, hogy az emberi társadalom egészséges lelkületű, részben önálló, a mindennapi követelményekhez valamilyen szinten alkalmazkodni tudó tagjaivá váljanak.

A projektünk célja, hogy a jelenleg intézményi elhelyezésre váró, saját otthonukban már vagy még, alapszolgáltatás igénybevétele mellett önálló életvitelt folytatni nem tudó felnőtt korú értelmi sérült, illetve a  párhuzamos diagnózissal rendelkező pszichoszociális fogyatékkal élők tekintetében fejlessze az alapítványi fenntartásban már meglévő szociális szolgáltatásokat, új alapszolgáltatást hozzon létre (támogató szolgálat) illetve újabb lakhatási férőhelyeket hozzon létre. Mindezeket közösségbe integrált szolgáltatási formában végezze, a lakhatások szolgáltatási gyűrűjének kapacitásbővítésével.

A projekt eredményei:

 

1) Lakhatás bővítése és kialakítása – önálló életvitel támogatása

Támogatott lakhatások férőhelybővítése, Baranya vármegye megyeszékhelyen, Pécs városában, 2 lakóegységben. A Bálicsi út 15/1 szám alatt 10 fő számára támogatott lakhatás férőhely, a Pázmány Péter u. 52/2 szám alatt 6 fő számára támogatott lakhatás férőhely került kialakításra.

A lakhatási szolgáltatás kialakítás mellett az önálló életvitelt és életvezetést is segítjük a projekt keretein belül igénybe vett szolgáltatásokkal. Így a lakhatás során gyakran felmerülő intim élethelyzetek megoldását akkreditált képzés elvégzésének támogatásával segítettük dolgozóinknak.

A leendő lakhatási környezetben a természetes támogatók, szolgáltatók számára nyújtottunk szolgáltatásokat, melyek hatása a leendő lakók számára nyújt majd segítséget, többek között az integrációban, elhelyezkedésben. Az Alapítvány székhelye környezetében élők számára, valamint szülők és beköltözők számára érzékenyítés, bejárás, ismerkedés, valamint közösségi akciók, rendezvények kerültek megvalósításra.

2) Támogató szolgálat létrehozása –alapszolgáltatás fejlesztés és hozzáférhetőség javítása

A projekt keretein belül szociális alapszolgáltatás fejlesztésével 1 engedélyes támogató szolgáltatást hoztunk létre, amely a szolgáltatási gyűrűt adó kapacitásbővítéshez járul hozzá. Akadálymentesített 8 + 1 fős VW T6 kisbusz vásárlásával, kormányhivatali engedéllyel rendelkező támogató szolgálat létrehozása és engedélyeztetése révén a lakhatási szolgáltatás fenntarthatóbbá és elérhetőbbé válik, ez adja a szabadidő, munkahely és lakóhely szétválasztásának lehetőségét. Továbbá a jelenleg 40 fős engedélyezett fogyatékos személyek nappali ellátásának igénybe vételének lehetőségeit is bővíti klienseink számára.

3) Nappali ellátás fejlesztése és bővítése – alapszolgáltatás megerősítése és hozzáférhetőség javítása

Meglévő, saját fenntartásban lévő jelenleg 40 fő engedélyezett fogyatékos személyek nappali ellátásának igénybevételi lehetőségét bővítettük, illetve a gazdasági és környezeti fenntarthatóságát javítottuk beruházásokkal. A projekt részcéljának fő célkitűzése az épület energetikai korszerűsítése, tankonyha fejlesztése és az épület állagmegóvása, hogy a következő évtizedekben is szolgáltatói hátteret biztosíthassunk klienseink számára. A felújítások határidőre elkészültek, a korszerűsített intézményt 46 főre engedélyeztettük 2023. decemberében.