Pályázat kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2018-00011
Pályázat megvalósítása: 2019.08.01 – 2020.07.31.

Projekt rövid leírása

A projekt közvetlen célja, hogy a Pécs nyugati városrész civil szervezetei, óvodái, oktatási- nevelési intézményei, valamint kulturális intézményei 12 hónapon keresztül különböző programokat valósítsanak meg együtt, közösen. 

A projekt elsődleges célcsoportja a nyugati városrész intézményeibe járó óvodás korú, illetve alapfokú képzésben részt vevő fiatal, valamint a Fogd a Kezem Alapítvány értelmi sérült felnőtt célcsoportja. A közvetett célcsoport az előbb említett gyerekek szülei, az intézmények dolgozói, valamint a nyugati városrészben élő, elsősorban aktív korú családok.

A projekt főbb mutatói

  • Rendezvénybe bevont lakosság száma: 412 fő
  • Projektben tervezett programok száma: 8 db. 

A megvalósítás 12 hónapjában megrendezésre kerülő programokat elsősorban a célcsoport iskolai és szabadidős elfoglaltságaihoz igazítjuk, és figyelünk a pályázati felhívásban szereplő, mérföldkövekhez kapcsolódó elvárásokra. 

Várható programok

Feltöltés alatt!