Pályázat kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2018-00011
Pályázat megvalósítása: 2020.10.01 – 2022.03.31.
Támogatás összege: 9.774.736 Ft.

Finanszírozás mértéke: 100%

Projekt rövid leírása:

A pályázat benyújtásakor a projekt átfogó célja az volt, hogy létrejöjjön Pécs nyugati városrészében egy közös érdekeken nyugvó együttműködés, és párbeszéd a civil szereplők, valamint a közintézmények között. Az együttműködéssel a cél egy hosszú távú integrált közösségépítő stratégia megvalósítása volt.  Mindezt úgy terveztük elérni, hogy a Pécs nyugati városrész civil szervezetei, óvodái, oktatási- nevelési intézményei, valamint kulturális intézményei 12 hónapon keresztül különböző programokat valósítsanak meg együtt, közösen. Az eredeti célokat 18 hónap alatt és a vírushelyzethez igazodva a korlátozások mellett némi csúszással és módosítással tudtuk teljesíteni.

A projekt főbb mutatói:

Programokon részvevők száma: 456 fő

Projektben megvalósított programok száma: 8 db.

Projektben létrejött találkozások (program alkalom szám) száma: 109 alkalom

A megvalósítás 18 hónapjában megrendezésre kerülő programokat elsősorban a célcsoport igényeihez és napirendjéhez igazítottuk, és figyeltünk a pályázati felhívásban szereplő, mérföldkövekhez kapcsolódó elvárásokra, valamint a járványügyi korlátozásokra.

A projekt tevékenységei:

Művészeti műhelyfoglalkozás – Mesetérkép (2020.10.27 – 2021.11.24.) 36 alkalommal

Az integrált műhelyfoglalkozás alapvetően olyan tanuló közösség, ahol a pedagógiai módszerek összekapcsolódnak a társadalmi innovációval. A közösségi tanulás célpontjai a képlékenyebb közösségek, célja a különböző társadalmi csoportok közötti konfliktusok leküzdése, s az újfajta közösségek közötti kapcsolat kialakítása, célcsoportja pedig jelen esetben az intellektuális akadályozottsággal élők és a 3-7 év közötti gyerekek.

Művészeti műhelyfoglalkozás – Drámapedagógiai foglalkozások (2021.01.26 – 2021.05.28) 36 alkalommal

A közös drámapedagógiai foglalkozások összesen 36 alkalommal zajlottak le, amelyeket Bognár Csaba pszichológus tartott. A drámajátékok után véletlenszerű csoportok alakultak ki, akik különböző témák, tematikák alapján rövid 5-10 perces improvizációs előadást készítettek elő, próbálták el, majd adták azt elő a társaiknak, esetlegesen a csoportvezető segítségével alakítottak a darabon, az eszközökön és az egyes szituációk kifejezésén is. A résztvevők visszajelezhettek egymásnak, beszélgethettek szabályozott körülmények között, megvitathatták világlátásukat és azt is, ők hogyan állnak egyes témakörökhöz, ilyen volt az egyedül buszozás esete, hiszen sokuknak ez sikerélmény, míg másoknak negatív érzésekkel járt, de az önálló életvitel témakörében is elindultak beszélgetések.

A programsorozatot egy mini színdarab zárta: Gyere Hozzám Vendégségbe.

Művészeti műhelyfoglalkozás – Óvodai alkotócsoport (2020.11.03 – 2021.11.25.):

A műhelyfoglalkozás 12 alkalommal valósult meg Varga Kitti vezetésével a Pécsi Református Óvoda és a Fogd a Kezem Alapítvány fiataljainak bevonásával. A tematika úgy épült fel, hogy minél interaktívabb, sok mozgással és közös alkotófelülettel, lehetőleg minél több szabadtéri programmal fusson az alkotócsoport. A 25 résztvevő egytől egyig aktívan részt tudott venni a foglalkozásokon, hasznosan és értékesen telt az idő, jobban megismerték egymást és az alapítvány munkáját, fiataljait, kicsit be tudtak kapcsolódni a mindennapi életünkben, a műhelymunkába úgy hogy észre sem vették a szociálpedagógiai és nevelési szándékot, az inkluziót.

Tábor (2021.06.21 – 25):

Az integrált tábor a Fogd a Kezem Alapítvány székhelyén valósult meg 5 napon keresztül napközis jelleggel és integráltan a 6-12 éves korosztálynak és az alapítvány fiataljainak bevonásával interaktív, MeseTérKép módszerrel valósult meg.

Családi nap (2021):

Amint a járványügyi korlátozások enyhültek igyekeztünk minél előbb, a jó időt kihasználva egy nagyrendezvényt szervezni. 2021.06.11-én sikerült is a Patacsi Művelődési Ház udvarán található közösségi térben egy kimondottan jó hangulatú, felszabadult eseményt megvalósítani. Azért választottuk ezt a helyszínt, hogy minél nagyobb körben tudjunk résztvevőket megszólítani, elhívni, bevonni a programba. Jó döntésnek bizonyult, mivel a közös főzés, a catering, és a szervezők munkájának köszönhetően 100 fő volt jelen.

Nagyrendezvény – színházi bemutató:

A művészeti műhelyfoglalkozás – drámapedagógiai foglalkozások elnevezésű programsorozat keretében a résztvevők összeállítottak egy rögtönzésre és playback módszerekre épülő előadássorozatot. A darabnak a „Gyere hozzám vendégségbe” címet adták és 2021.06.26-án a Patacsi Művelődési Házban és Fogd a Kezem Alapítvány székhelyén bemutatták a meghívott közönségnek. A rendezvényt bekészítés színesítette, és az érdeklődők megtekinthették az alapítvány munkáját is az előadás után és beszélgethettek a szülőkkel, fiatalokkal. A rendezvényen 100 fő vett részt.

Családi nap (2022):

A Fogd a Kezem Alapítvány 1991-ben alakult, és 2021-ben ünnepelte fennállásnak 30. évfordulóját. Ennek apropóján 2021-ben nem sikerült megszervezni az ünnepi rendezvényt, mivel ősszel szintén sok korlátozás és teendő akadt, így 2022-re csúszott. 100 fő részvételével a Civil Közösségek Házában tartottuk a jubileumi családi napot, ahol bekészítés és előadások színesítették a programot.

A 12 alkalmas kommunikációs tréning során a résztvevők az alábbi témákban szerezhettek elméleti és gyakorlati készségeket:

  • nonverbális kommunikáció,
  • az empátia, mint a kommunikáció összetevője,
  • verbális kommunikáció,
  • konfliktuskezelés,
  • az asszertív kommunikáció